ขออนุญาต…แอดมิน รูปถ่าย พระครูสังวรโสภณ (สาย ติสฺสโร ขออนุญาต…แอดมิน รูปถ่าย พระครูสังวรโสภณ (สาย ติสฺสโร) วัดพยัคฆาราม (เสือ) อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เพ