#กท1 10x10x64 #ขออนุญาติแอดมินครับ #เปิดแบ่งเหรียญพิม #กท1 10x10x64 #ขออนุญาติแอดมินครับ #เปิดแบ่งเหรียญพิมนิยมทองชมพูทรัพย์เหลือล้นปี62 #สภาพไม่ผ่านการใช้งาน #