กท.1 (7/8/65) #เปิด-แบ่ง-บูชา แผ่นปั้ม ตาไข่เ ♦️ กท.1 (7/8/65) ♦️ 👺 #เปิด-แบ่ง-บูชา แผ่นปั้ม ตาไข่เด็กวัดเจดีย์ รุ่นเจริญทรั