รายการที่ 1 วันที่ 18ต.ค.2564 เหรียญหลวงพ่อจงรุ่น1ปี25 รายการที่ 1 วันที่ 18ต.ค.2564 เหรียญหลวงพ่อจงรุ่น1ปี2529พิมพ์ใหญ่ #สภาพโดยรวมถือว่าสวยคับ เปิดประมูลที่19