#นิมนต์ท่านกลับชุมพร #เหรียญหลวงพ่อรุ่ง (เคราเหล็ก) #นิมนต์ท่านกลับชุมพร 🙏 #เหรียญหลวงพ่อรุ่ง (เคราเหล็ก) วัดบางแหวน รุ่นแรก ปี๒๕๐๐ #สภาพแชมป์ โดยสมาชิก