*** #TOPสุด #สวยแชมป์ *** เหรียญระฆัง #บล็อคนิยมเสาอาก *** #TOPสุด #สวยแชมป์ *** เหรียญระฆัง #บล็อคนิยมเสาอากาศ ปี 2516 หลวงพ่อเกษม เขมโก สุสานไตรลักษณ์ ลำปาง #