#สภาพเดิมๆนานๆเจอทีครับคาเลี่ยมเก่า รูปหล่อปั้มชินราชก #สภาพเดิมๆนานๆเจอทีครับคาเลี่ยมเก่า รูปหล่อปั้มชินราชก้นพานพระศรี ปี ๒๕๐๕ เนื้อทองผสมกระไหล่ทองสภาพสวยเดิ