#เปิดครับ ว/ด/ป {{0⃣7⃣-0⃣2&#x20 🌼#เปิดครับ🌼 ว/ด/ป {{0️⃣7️⃣-0️⃣2️