#เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของภาคใต้ เหรียญหลวงพ่อเพชร วชิ 🙏#เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของภาคใต้ เหรียญหลวงพ่อเพชร วชิโร วัดอัมภวัน รุ่นแรก ปี พ.ศ.246 กว่า อ.เก