##ร่วมกันอวยพรหลวงพ่ออิฎฐ์กันคับ 1สิงหาคม ๒๕๖๕ เจริญอ ##ร่วมกันอวยพรหลวงพ่ออิฎฐ์กันคับ 1สิงหาคม ๒๕๖๕ เจริญอายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี เนื่องในโอกาสอันมงคลนี้ ศิษย์ทั้งหล