##รายงานตัวครับยังอยู่ครับผม## ##รายงานตัวครับยังอยู่ครับผม## โดยสมาชิก ชื่อ สมชาย ไชยต่อเขตต์ จากกลุ่ม ชมรมอนุรักษ์พระเนื้อชินเขียวตรวจเช็คซื้อขายแลกเปลี่ยนพระ