#ปsะมุล ๙ เคาะลงท้ายด้วย ๐ ปิดเวลา ๘.๐๐ น. ๒๐/๖/๖๔ มีค #ปsะมุล ๙ เคาะลงท้ายด้วย ๐ ปิดเวลา ๘.๐๐ น. ๒๐/๖/๖๔ มีค่าจัตส่v ๕๐ #พระสมเด็จชานหมาก 🎯🎯 #เ