เปิD รัUขวัญศิษย์ น.ชuวu วัดจุฬามณี #ปsะกัuwsะIIท้ เปิD รัUขวัญศิษย์ น.ชuวu วัดจุฬามณี #ปsะกัuwsะIIท้📩📩📩 โดยสมาชิก ชื่อ บัญชา ศรัทธา บาร