เปิDแบ่vบาvๆครับ ร.หน้าเทพ”ศรีรุ่งเรือง”พ.เล็ก น./นวะ+ เปิDแบ่vบาvๆครับ📌 ร.หน้าเทพ”ศรีรุ่งเรือง”พ.เล็ก น./นวะ+เจิมllดv จมูกโด่v