#สOบถๅมพารา #ปsกท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกปี๓๓ #มีเจิมแดง ผ #สOบถๅมพารา📌 #ปsกท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกปี๓๓❤️ #มีเจิมแดง ผิวรุ้งแดJๆ 🥇 #ปsะกัu