เปิDแบ่งปัu เหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ จำปี หน้าเทพ ปี ๖๑ เปิDแบ่งปัu เหรียญท้าวเวสสุวรรณโณ จำปี หน้าเทพ ปี ๖๑ น.อัลปาก้า สร้างเพียง จำนวน ๑๐๐๐ องค์ No. ๕๘๒ #สuใจ_สo