เหรียญหล่อหลวงพ่ออยู่วัดบ้านแพน (วลีเด็ดเหรียญอยู่คนอยู เหรียญหล่อหลวงพ่ออยู่วัดบ้านแพน (วลีเด็ดเหรียญอยู่คนอยู่) ราคาล้มมวย ช่วงcovid ใครหาอยู่มีทางก็จัดไปครับ