เหรียญห่มคลุม พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ จ.ปัตตานี พิมพ์ร เหรียญห่มคลุม พระอาจารย์ทิม วัดช้างให้ จ.ปัตตานี พิมพ์รูปไข่ รุ่นแรก ปี 2508 เนื้อทองแดง …เหรียญรุ