เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื้อทองฝาบาตรบลอ็อกหลังนวะนิยท เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัย เนื้อทองฝาบาตรบลอ็อกหลังนวะนิยท เลี่ยมเงินหนาๆ เงินนกซุ้มหนามาก ทำมา1000 #ประกัน