พระครูสังฆธัชธํารง(หลวงพ่อพอก)วัดโคน อ.ประโคนชัย จ.บุรี พระครูสังฆธัชธํารง(หลวงพ่อพอก)วัดโคน อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ปี-2513 เป็นรูปหล่อปั้มก้นอุดกริ่ง ชาวบุรีร