รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ไม่ทราบปี #ปรอ รูปถ่ายหลวงพ่อพรหม วัดช่องแค จ.นครสวรรค์ ไม่ทราบปี #ปรอทท่วม ขนาด0.5 นิ้ว เลี่ยมเงินอย่างดี #ดูชอบเชิญคร