รูปถ่าย พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ #ปั๊มตราวัดจันดีฉวาง ปี รูปถ่าย พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ #ปั๊มตราวัดจันดีฉวาง ปี2510+ เก่าแท้ #ปรอทท่วมทั้งใบ คมชัด 🙏 #สอ