#ปรกอุใหญ่แขนจุดสายฝน_นิยมสุด_ทองหนาๆ สวยๆ แดงๆเดิมๆ #ปรกอุใหญ่แขนจุดสายฝน_นิยมสุด_ทองหนาๆ สวยๆ แดงๆเดิมๆ จมูกโด่งๆ ทองหนาๆ #ทองไม่ต่ำกว่า 15,000 พี่ๆท่านใดมองห