สวัสดีวันจันทร์ อ้าว..มีด้วย ไม่ใช่ก่อใกล้เคียงมากแหล สวัสดีวันจันทร์ อ้าว..มีด้วย ไม่ใช่ก่อใกล้เคียงมากแหละ #ปรกพิจิตร #ชินอุทุมพร #ทีมบ้านไกลเวลาน้อย #ทีมกล้อ