ขออนุญาติพื้นที่คะ ปกแข็งมือ 1 ซีลเดิม #ปกแข็งหลวงปู ขออนุญาติพื้นที่คะ ปกแข็งมือ 1 ซีลเดิม #ปกแข็งหลวงปู่ทิมฉบับมาตรฐาน โดยคุณสมมาตร เป็นหนังสือรวบรวมพระเครื่อ