“พยัคฆ์สมิงลายพาดกลอน…รอผู้มากบารมีรับไปดูแลครอบครองส “พยัคฆ์สมิงลายพาดกลอน…รอผู้มากบารมีรับไปดูแลครอบครองสมบัติผลัดกันชมครับ…มรดกของตกทอด #จา