…เปิดครับ…พระผงหน้าฤาษียุคต้น เฑาะว์หัวแตกชัดๆ เลี่ยมพร 🎉…เปิดครับ…พระผงหน้าฤาษียุคต้น เฑาะว์หัวแตกชัดๆ เลี่ยมพร้อมใช้ หายากมากๆ ส่วนมากเก็บหมดไม่ค่อยเห