ผมว่าไม่แพงนะคับ…ลองหาๆดูพระกรุไม่ได้หากันง่ายๆนะคับ ผมว่าไม่แพงนะคับ…ลองหาๆดูพระกรุไม่ได้หากันง่ายๆนะคับ บางทีกำไรต่อองค์2-300เองคับกว่าจะหาได้R