ขออนุญาตเปิดนอกสาย #บูชา450บาท สมเด็จพระพุทธสวัสดี ว ขออนุญาตเปิดนอกสาย #บูชา450บาท สมเด็จพระพุทธสวัสดี วัดวังพุไทร จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พุทธศักราช 2536 พิมพ์พิเ