เปิดบูชาประปางสมาธิ เสริมดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดี ส่ง เปิดบูชาประปางสมาธิ เสริมดวงชะตาคนเกิดวันพฤหัสบดี ส่งเสริมการงาน การเงิน เป็นศิริมงคลแก่ผู้บูชา🙏 เ