ขออนุญาตแอดมินทุกท่านครับ #เปิดเศียรพ่อแก่ รุ่น ชาตก ขออนุญาตแอดมินทุกท่านครับ #เปิดเศียรพ่อแก่ รุ่น ชาตกาลบูชาครู ปุญญกาโม ๖๔ หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน จ.นครสวร