#เปิดบูชา ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นดวงดีทวีทรัพย์ วัดดวงดี เช #เปิดบูชา ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นดวงดีทวีทรัพย์ วัดดวงดี เชียงใหม่ เนื้อลงยาม่วง มีโค้ตหมายเลขกำกับ พร้อมกล่อง