ขอ-อนุ-ญาติ-แอด-มิน-ค่ะ กท.1วันที่ 28/06/64 เ-ปิ-ด-แ- 🙏🏻🙏🏻ขอ-อนุ-ญาติ-แอด-มิน-ค่ะ🙏🏻🙏🏻 กท.1วันที่