#พระฤาษีพรหมเมศ เนื้อดินผงว่าน เพ้นท์สี ฝังตะกรุด ฝัง #พระฤาษีพรหมเมศ เนื้อดินผงว่าน เพ้นท์สี ฝังตะกรุด ฝังเหรียญ#หลังจาร #องใหญ่สวยงามจัมโบ้ ฤาษีพรหมเมศทรงมีทั