ขออนุญาตพี่ admin ครับ พระพรหม สูง 8 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว ขออนุญาตพี่ admin ครับ🙏🏻 พระพรหม สูง 8 นิ้ว กว้าง 4 นิ้ว #บูชาจากที่วัดครับ จำวัดไม่ได้คร