เศียรหลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ หมายเลข 376 เลี่ยมกรอบ พ เศียรหลวงพ่อหวั่น วัดคลองคูณ หมายเลข 376 เลี่ยมกรอบ พร้อมห้อยคอ 👉เนื้อ3k #บูชาครู62 #หลวงพ่อหวั่น