รูปถ่ายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ รูปถ่ายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ #บิดาแห่งการลูกเสือไทย #ขนาดตัวรูป 2.5×3.5 นิ้ว