#นิยมไทย0042 #บารมี๘๑ครูบาเจ้าเกษม”เขมโก” #นิยมไทย0042 #บารมี๘๑ครูบาเจ้าเกษม“เขมโก” โดยสมาชิก ชื่อ แม่สาย ภู่ทอง จากกลุ่ม จากกลุ่มเฟสบุ๊