ขออนุญาติแอดมินเผยแพร่บารมีครับ กท1 3/10/65 เหรียญปู่เ ขออนุญาติแอดมินเผยแพร่บารมีครับ กท1 3/10/65 เหรียญปู่เวส รุ่นหนุนดวง (วัดแตก) วัดบางชันงดงาม เกจิ30รูปนั่