พุทธังสรณัง คัจฉามิ ธัมมังสรณัง คัจฉามิ สังฆังสรณัง คั 🙏พุทธังสรณัง คัจฉามิ🙏 ธัมมังสรณัง คัจฉามิ สังฆังสรณัง คัจฉามิ #บารมีแห่งพุทธคุณคุ้มครองทุ