น้อมกราบ #หลวงปู่โต๊ะ #อินฺทสุวณฺโณ #วัดประดู่ฉิมพลี น้อมกราบ #หลวงปู่โต๊ะ #อินฺทสุวณฺโณ #วัดประดู่ฉิมพลี หลวงปู่เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ อยู่ในศีลวัตรอันง