สนใจถามได้จ้าราคาเปนกันเองจ้า #ทักได้จ้า สนใจถามได้จ้าราคาเปนกันเองจ้า #ทักได้จ้า โดยสมาชิก ชื่อ Piyachat Bouchan จากกลุ่ม ตลาดนัด ตลาดประมูล ซื้อขาย พระเครื่อง