#อขศ055 กระทู้ที่ 1 วันที่ 27/11/64 รุ่นยอดทรัพย์ 64 S #อขศ055 กระทู้ที่ 1 วันที่ 27/11/64 รุ่นยอดทรัพย์ 64 ✨SาKาถูกมาก✨ รมดำ 3xx ทองเหลืองเล็ก 4x