เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญทรัพย์ เนื้oชนว เหรียญท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี รุ่นเจริญทรัพย์ เนื้oชนวนรมดำ เลขโค้ต ๖๑๐๕ สvยๆครับ #ทักทายได้ครับผม โดยส