เช้านี้…รับลมหนาว #ทักทายทุกท่านครับ เสื้อเกราะเมือ เช้านี้…รับลมหนาว #ทักทายทุกท่านครับ เสื้อเกราะเมืองสุพรรณความใฝ่ฝันของใครหลายคนที่จะได้ครอบครอง