สวัสดียามเช้าสุดไปกับพระขุนแผน…พิมพ์ทรงพลเล็ก ฟอร์มใ สวัสดียามเช้าสุดไปกับพระขุนแผน…พิมพ์ทรงพลเล็ก ฟอร์มใหญ่ใบระกาชัดเจนสภาพสวยมีหน้าตาติด เนื้อเขีย