เนื้อผงน้ำมันหนาหนา #ทักทายกันวันอาทิตย์ครับ เนื้อผงน้ำมันหนาหนา #ทักทายกันวันอาทิตย์ครับ โดยสมาชิก ชื่อ ผมชื่อ ประยุทธ จากกลุ่ม ชมรมพระเนื้อผงมาตรฐานสากล