กท1 (12-11-64) โพสต์นี้ขอเปิดแบ่งปันครับ #เนื้อทองแดง กท1 (12-11-64) 🙏โพสต์นี้ขอเปิดแบ่งปันครับ🙏 #เนื้อทองแดง 1เหรียญ no.1870 #ทองแดงกระไหล่ทอง