เปิดบูชา 65,000 พระบูชาพระพุทธชินราช เสาร์๕ วัดพระศรี เปิดบูชา 65,000 พระบูชาพระพุทธชินราช เสาร์๕ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ พิษณุโลก พ.ศ.2516 หล่อโบราณเข้าหุ่นดินไท