#ห่วงเชื่อมบล็อคทองคำ แดงๆเดิมๆ เปิด 105,000 ถูกจัยพิมป #ห่วงเชื่อมบล็อคทองคำ แดงๆเดิมๆ เปิด 105,000 ถูกจัยพิมปิด ห่วงเชื่อม สวยๆ แดงเดิมๆ จมูกโด่งๆ #ทองรถถัง_ช